Reklamácie

Záručný servis a pozáručný servis (Servis: 0903 243 248)

V prípade potreby pošlite Vašu reklamáciu prostredníctvom Google formulára.
Vyplňte dôsledne všetky požadované položky.