Wellness World Košice

Otváracie hodiny KE

Fakturačné údaje

Obchodné meno/sídlo: SMIS EU s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš
IČO: 52680665, IČ DPH: SK2121102863
VÚB, a.s., IBAN: SK560200000000427152 6053
Poštová adresa:  Wellness World, Stará Vajnorská 37/D, 83104 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro., Vložka číslo: 47338/V

Obchodné meno/sídlo: 
SMIS EU s.r.o., Krompašská 9, 
04011 Košice-Pereš

IČO: 52680665,
IČ DPH: SK2121102863
VÚB, a.s., IBAN:
SK560200000000427152 6053
Poštová adresa: 
Wellness World, Stará Vajnorská 37/D, 83104 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu
Košice I, odd Sro.